HOT NEWS :: ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Lanna Expo 2015      งานแสดงสินค้า LANNA EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2558      ขอเชิญสมาชิกคพอ.ร่วมงาน คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล 70 Disco party      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกออกร้าน งาน "OTOP LANNA EXPO"      ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพ-ชลบุรี      ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครร่วมออกร้านงาน OTOP LANNA EXPO      ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ปี 2558      ขอเชิญร่วมงานสระเกล้าดำหัว ครอบครัวคพอ. ปี ๕๘      ขอเชิญเที่ยวงานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 17      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายสินค้าในงานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 17     

post:

สารจากประธานจังหวัด
ประธานสมาคม ATSME เชียงใหม่-ลำพูน นายสราวุฒิ สินสำเนา เข้าร่วมประชุมคณะธรรมมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่
17 กรกฎาคม 2556
เชิญคณะกรรมการและสมาชิก คพอ.เชียงใหม่ทุกรุ่น ร่วมพิธีปิดรุ่น คพอ.พิษณุโลกในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2
17 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2556 คุณสราวุฒิ สินสำเนา ประธานสมาคมฯ คุณรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ เลขาธิการ ที
18 เมษายน 2556
ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากสมาคมส่วนกลาง ATSME
ATSME ลำพูน-เชียงใหม่

ข่าวสารสมาคม

ขอเรียนเชิญสมาชิกคพอ.ทุกท่าน ร่วมงาน "คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล 70 Disco party" ในวันศุกร์ที่ 7 สิง
29 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพ-ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2558 3 วัน 2 คืน
20 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ปี 2558 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.00 - 12.00 น.
14 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญร่วมงานสระเกล้าดำหัว ครอบครัวคพอ. ปี ๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น
20 เมษายน 2558
ขอเชิญเที่ยวงานผ้าฝ้าย "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใยใส่สีธรรมชาติ" ครั้งที่ 17 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม
31 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายสินค้าในงาน " ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2558 " ครั้ง
11 มีนาคม 2558

ข่าวสาร SMEs

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกออกร้าน งาน "OTOP LANNA EXPO" ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2558 ณ ศ
29 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครร่วมออกร้านงาน OTOP LANNA EXPO ระหว่างวันที่ 5 -9 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม
14 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Chiang Mai Digital Crafts Phase II เพื่อยกระดับภาพลัก
25 มกราคม 2556
ขอเชิญสมาชิกร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 หรือ 5th SMEs National Awar
16 มกราคม 2556
ศูนย์ประสานงานสินค้าไทยภาคเหนือร่วมกับ บจก. กาแลไนท์บาร์ซาร์ กลุ่มทีซีซีแคปปิตอลแลนด์ และหน่วยงานภา
8 พฤษจิกายน 2555
ย่านการพาณิชย์บ้านถวายบริษัท หมู่บ้านสร้างสรรค์ จัดงานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ค
8 พฤษจิกายน 2555

ข่าวอบรมสัมมนา

ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
28 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมงานสัมมนา "HR Law กฎหมายแรง Update ใหม่กว่า ไม่รู้ไม่ได้" ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม
24 พฤษจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบรนด์ไทยใน AEC" ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมล
21 ตุลาคม 2557
ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.) รุ่นจ.เ
1 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Smes ยุคใหม่โตไวด้วย Software มืออาชีพ จาก Sipa ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เ
18 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา"อสังหาริมทรัพย์ กับการขับเคลื่อเศรษฐกิจไทย " ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ
25 มิถุนายน 2557

ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Lanna Expo 2015 โซน Art
28 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งแขวน มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
21 สิงหาคม 2558
งานแสดงสินค้า Mini Cotton Fair ภายใต้งานแสดงสินค้า LANNA EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 4 ? 13 กันยายน 2558
13 สิงหาคม 2558
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพิธ รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคคล 1 ตำแหน่ง
4 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกออกร้าน งาน "OTOP LANNA EXPO" ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2558 ณ ศ
29 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพ-ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2558 3 วัน 2 คืน
20 พฤษภาคม 2558
กิจกรรม ATSME ลำพูน-เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศกิจกรรม คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2588 ณ ห้องอิมพีเรียล 5 โรงแรมอิ
10 สิงหาคม 2558 by ปฐมพงษ์
สมาคม ATSME เชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ชลบุรี - กรุงเทพฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มิถุนายน 25
18 มิถุนายน 2558 by ปฐมพงษ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
20 พฤษภาคม 2558 by ปฐมพงษ์
ATSME Lamphun-Chiangmai Channel
VDO กิจกรรมปิดรุ่น คพอ ภาคเหนือ ตอน 1 - 9
23 กรกฎาคม 2555
แนะนำการลงทุนในจีน
12 กรกฎาคม 2555

หากสินค้าและบริการของเรานั้นออกมาไม่ดี มีจุดบกพร่องมากมาย แน่นอนว่าลูกค้าก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใจและไปเ
29 กรกฎาคม 2558 by ปฐมพงษ์
หนึ่งในเรื่องสำคัญของการทำธุรกิจคือการบริการลูกค้า เพียงแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะมีผลในการด
13 กรกฎาคม 2558 by ปฐมพงษ์
การทำการตลาดนั้นเริ่มมีการให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายกับบรรดาคุณแม่ทั้งหลาย มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มเ
24 มิถุนายน 2558 by ปฐมพงษ์
การประกอบกิจการบนพื้นฐานของความรักก็สามารถผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
12 พฤษภาคม 2558 by ปฐมพงษ์
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเป็นปัจจัยการทำธุรกิจที่ทรงคุณค่ามากที่สุด การจัดหาเงินทุนเข้ามาเติมเต็มในระบ
5 มีนาคม 2558 by ปฐมพงษ์
เราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่มีความสนใจจะลงทุนเริ่มต้นธุรกิจสักอย่างแต่ก็ยังกลัวภาระหนี้สินที่ต้องแบกรั
16 กุมภาพันธ์ 2558 by ปฐมพงษ์
ศูนย์กลางดาวน์โหลด ATSME-CM
งานแสดงสินค้า Mini Cotton Fair ภายใต้งานแสดงสินค้า LANNA EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2558
13 สิงหาคม 2558 by ปฐมพงษ์
ใบสมัครงาน OTOP LANNA EXPO ระหว่างวันที่ 5 -9 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพ
8 พฤษภาคม 2558 by ปฐมพงษ์
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมออกร้าน งาน " ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2558 " ครั้งที่ 17 จ
25 กุมภาพันธ์ 2558 by ปฐมพงษ์