HOT NEWS :: ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "HR Law กฎหมายแรง Update ใหม่กว่า ไม่รู้ไม่ได้"      อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบรนด์ไทยใน AEC"      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.)       Smes ยุคใหม่โตไวด้วย Software มืออาชีพ จาก Sipa      ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายสินค้าในงานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 16      ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครออกร้านงานผ้าฝ้ายครั้งที่ 16      ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครร่วมออกบูธในงาน ตรุษจีนแฟร์ 2014 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2557      คพอ.ไนท์ 56      อบรม คพอ.จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556     

post:

สารจากประธานจังหวัด
ประธานสมาคม ATSME เชียงใหม่-ลำพูน นายสราวุฒิ สินสำเนา เข้าร่วมประชุมคณะธรรมมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่
17 กรกฎาคม 2556
เชิญคณะกรรมการและสมาชิก คพอ.เชียงใหม่ทุกรุ่น ร่วมพิธีปิดรุ่น คพอ.พิษณุโลกในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2
17 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2556 คุณสราวุฒิ สินสำเนา ประธานสมาคมฯ คุณรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ เลขาธิการ ที
18 เมษายน 2556
ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากสมาคมส่วนกลาง ATSME
ATSME ลำพูน-เชียงใหม่

ข่าวสารสมาคม

เรียนสมาชิก คพอ.ทุกรุ่น คุณณัฎฐรักษ์ ชีวเวชานันท์ (คุณจงรักษ์) ขอความช่วยเหลือขอรับบริจาคเลือด เนื่อ
16 ตุลาคม 2557
ขอเชิญสมาชิก ATSME.CM สมัครเข้าร่วมโครงการ "ธุรกิจต้นแบบการนำsoftware มาใช้ในการบริหาร" ซึ่งเป็นโครง
13 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Smes ยุคใหม่โตไวด้วย Software มืออาชีพ จาก Sipa ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เ
18 สิงหาคม 2557
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมใหญ่ ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. จาก ห
13 มิถุนายน 2557
ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่และเลือกตั
10 มิถุนายน 2557
ขอเรียนเชิญ ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไท
18 เมษายน 2557

ข่าวสาร SMEs

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Chiang Mai Digital Crafts Phase II เพื่อยกระดับภาพลัก
25 มกราคม 2556
ขอเชิญสมาชิกร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 หรือ 5th SMEs National Awar
16 มกราคม 2556
ศูนย์ประสานงานสินค้าไทยภาคเหนือร่วมกับ บจก. กาแลไนท์บาร์ซาร์ กลุ่มทีซีซีแคปปิตอลแลนด์ และหน่วยงานภา
8 พฤษจิกายน 2555
ย่านการพาณิชย์บ้านถวายบริษัท หมู่บ้านสร้างสรรค์ จัดงานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ค
8 พฤษจิกายน 2555
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดงาน "นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 22 (GIFT F
8 พฤษจิกายน 2555
ขอเชิญสมาชิก ATSME ร่วมเปิดตลาด AEC ณ ศูนย์แสดงสินค้าลาว-ไอเทค นครเวียงจันทร์ (สปป.ลาว) ในงานบุญประเ
10 ตุลาคม 2555

ข่าวอบรมสัมมนา

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมงานสัมมนา "HR Law กฎหมายแรง Update ใหม่กว่า ไม่รู้ไม่ได้" ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม
24 พฤษจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบรนด์ไทยใน AEC" ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมล
21 ตุลาคม 2557
ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.) รุ่นจ.เ
1 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Smes ยุคใหม่โตไวด้วย Software มืออาชีพ จาก Sipa ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เ
18 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา"อสังหาริมทรัพย์ กับการขับเคลื่อเศรษฐกิจไทย " ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ
25 มิถุนายน 2557
ขอเชิญร่วมอบรมในโครงการพัฒนาธุรกิจรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเ
17 เมษายน 2557

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเที่ยวงานผ้าฝ้าย "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใยใส่สีธรรมชาติ" ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 6
13 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายสินค้าในงาน " ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ " ครั้งที่ 1
7 มีนาคม 2557
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครร่วมออกบูธในงาน ตรุษจีนแฟร์ 2014 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2557
10 มกราคม 2557
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครโครงการเสริมสร้างสุขภาวะอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข
19 สิงหาคม 2556
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2013)" ขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 สิ
8 สิงหาคม 2556
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม ชม & ช็อป นวัตกรรมงานหัตกรรมล้านนาครั้งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 9-15
5 สิงหาคม 2556
กิจกรรม ATSME ลำพูน-เชียงใหม่
วันที่ 10-11 กันยายน 2557 คณะกรรมการสมาคม ATSME เชียงใหม่ ทําแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ณ โรงแรมสิบแสน รีสอ
12 กันยายน 2557 by ปฐมพงษ์
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น.สมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมมือกับ SIPA เชียงใหม่ ได้จ
25 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. คุณปราบ เพิ่มแสงงาม สมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเปิดงา
8 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
ATSME Lamphun-Chiangmai Channel
VDO กิจกรรมปิดรุ่น คพอ ภาคเหนือ ตอน 1 - 9
23 กรกฎาคม 2555
แนะนำการลงทุนในจีน
12 กรกฎาคม 2555

Personal branding คือการสร้างตัวเองให้กลายเป็นแบรนด์ เป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เป็นตัวแทนของสินค้าหร
28 มกราคม 2558 by ปฐมพงษ์
ความประทับใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ทั้งตัวผู้ประกอบการและลูกค้าก็ต่างต้องการด้วยกันทั้งสิ้น เราอาจไ
26 มกราคม 2558 by ปฐมพงษ์
การคัดเลือกพนักงานเข้าร่วมงานในบริษัทถือเป็นสิ่งสำคัญมากในองค์กรที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะ
19 มกราคม 2558 by ปฐมพงษ์
แนวโน้มการดำเนินชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเวลานี้นั้นครอบคลุมในทุกส่วนของการใช้ชีว
14 มกราคม 2558 by ปฐมพงษ์
การปลุกปั้นยอดขายให้โตก็มีสูตรลับสูตรเด็ดที่นักขายมือหนึ่งใช้ในการปลุกปั้นทีมขายให้ทำงานกันอย่างมีปร
12 มกราคม 2558 by ปฐมพงษ์
ถ้าพูดถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา เชื่อว่า อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 แห
9 มกราคม 2558 by ปฐมพงษ์
ศูนย์กลางดาวน์โหลด ATSME-CM
ทดสอบข้อมูลดาวน์โหลด ทดสอบข้อมูลดาวน์โหลด ทดสอบข้อมูลดาวน์โหลด ทดสอบข้อมูลดาวน์โหลด ทดสอบข้อมูลดาวน์
21 มิถุนายน 2557 by webmaster