HOT NEWS :: Smes ยุคใหม่โตไวด้วย Software มืออาชีพ จาก Sipa      ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายสินค้าในงานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 16      ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครออกร้านงานผ้าฝ้ายครั้งที่ 16      ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครร่วมออกบูธในงาน ตรุษจีนแฟร์ 2014 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2557      คพอ.ไนท์ 56      อบรม คพอ.จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556      ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจ e-Commerce "1 คลิ๊ก พลิกธุรกิจ สร้างรายได้ มียอดขายตลอด 24 ชั่วโมง"      มหกรรมเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2013)      พัฒนาระบบ e-Marketplace เพื่อเชื่อมต่อระบบ e-Supply Chain ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม     

post:

สารจากประธานจังหวัด
ประธานสมาคม ATSME เชียงใหม่-ลำพูน นายสราวุฒิ สินสำเนา เข้าร่วมประชุมคณะธรรมมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่
17 กรกฎาคม 2556
เชิญคณะกรรมการและสมาชิก คพอ.เชียงใหม่ทุกรุ่น ร่วมพิธีปิดรุ่น คพอ.พิษณุโลกในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2
17 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2556 คุณสราวุฒิ สินสำเนา ประธานสมาคมฯ คุณรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ เลขาธิการ ที
18 เมษายน 2556
ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากสมาคมส่วนกลาง ATSME
ATSME ลำพูน-เชียงใหม่

ข่าวสารสมาคม

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Smes ยุคใหม่โตไวด้วย Software มืออาชีพ จาก Sipa ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เ
18 สิงหาคม 2557
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมใหญ่ ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. จาก ห
13 มิถุนายน 2557
ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่และเลือกตั
10 มิถุนายน 2557
ขอเรียนเชิญ ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไท
18 เมษายน 2557
ขอเชิญเที่ยวงานผ้าฝ้าย "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใยใส่สีธรรมชาติ" ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 6
11 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายสินค้าในงาน " ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ " ครั้งที่ 1
7 มีนาคม 2557

ข่าวสาร SMEs

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Chiang Mai Digital Crafts Phase II เพื่อยกระดับภาพลัก
25 มกราคม 2556
ขอเชิญสมาชิกร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 หรือ 5th SMEs National Awar
16 มกราคม 2556
ศูนย์ประสานงานสินค้าไทยภาคเหนือร่วมกับ บจก. กาแลไนท์บาร์ซาร์ กลุ่มทีซีซีแคปปิตอลแลนด์ และหน่วยงานภา
8 พฤษจิกายน 2555
ย่านการพาณิชย์บ้านถวายบริษัท หมู่บ้านสร้างสรรค์ จัดงานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ค
8 พฤษจิกายน 2555
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดงาน "นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 22 (GIFT F
8 พฤษจิกายน 2555
ขอเชิญสมาชิก ATSME ร่วมเปิดตลาด AEC ณ ศูนย์แสดงสินค้าลาว-ไอเทค นครเวียงจันทร์ (สปป.ลาว) ในงานบุญประเ
10 ตุลาคม 2555

ข่าวอบรมสัมมนา

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Smes ยุคใหม่โตไวด้วย Software มืออาชีพ จาก Sipa ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เ
18 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา"อสังหาริมทรัพย์ กับการขับเคลื่อเศรษฐกิจไทย " ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ
25 มิถุนายน 2557
ขอเชิญร่วมอบรมในโครงการพัฒนาธุรกิจรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเ
17 เมษายน 2557
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)จังหวัดเชี
11 กันยายน 2556
ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาหัวข้อ "Green Logistics ? The Role of 21st Logistics" ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556
28 สิงหาคม 2556
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "AEC&FTAs:Thailand Opportunity and Challenges" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ณ
28 สิงหาคม 2556

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเที่ยวงานผ้าฝ้าย "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใยใส่สีธรรมชาติ" ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 6
13 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายสินค้าในงาน " ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ " ครั้งที่ 1
7 มีนาคม 2557
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครร่วมออกบูธในงาน ตรุษจีนแฟร์ 2014 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2557
10 มกราคม 2557
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครโครงการเสริมสร้างสุขภาวะอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข
19 สิงหาคม 2556
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2013)" ขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 สิ
8 สิงหาคม 2556
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม ชม & ช็อป นวัตกรรมงานหัตกรรมล้านนาครั้งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 9-15
5 สิงหาคม 2556
กิจกรรม ATSME ลำพูน-เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น.สมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมมือกับ SIPA เชียงใหม่ ได้จ
25 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. คุณปราบ เพิ่มแสงงาม สมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเปิดงา
8 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อ
5 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
ATSME Lamphun-Chiangmai Channel
VDO กิจกรรมปิดรุ่น คพอ ภาคเหนือ ตอน 1 - 9
23 กรกฎาคม 2555
แนะนำการลงทุนในจีน
12 กรกฎาคม 2555

ซีอีโอ (CEO หรือ Chief Executive Officer) หมายถึง ผู้บริหารที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์กร
27 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
สภาพคล่องทางการเงินถูกจัดเป็นตัวแปรต้นที่มีความสำคัญมากที่สุดของระบบการเงินภายในบริษัท เพราะสิ่งนี้จ
25 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจแล้ว เรื่องภาษีถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่สร้างความน่าหนักใจไม่น้อย ด้วยเห
22 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
ในการเริ่มต้นธุรกิจนั้น เบื้องต้นสิ่งที่ผู้ประกอบการมักจะคิดถึงก็น่าจะเป็นเรื่องการเงิน รูปแบบสินค้า
20 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
เมื่อเราได้เริ่มก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจนั้น เราก็มักจะคิดหาหนทางต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเ
18 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
จุดเริ่มต้นของ Converse เริ่มจากการเป็นบริษัทรองเท้ายางในแมสซาชูเซตต์ ก่อตั้งโดย Marquis Mills ในปี
14 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
ศูนย์กลางดาวน์โหลด ATSME-CM
ทดสอบข้อมูลดาวน์โหลด ทดสอบข้อมูลดาวน์โหลด ทดสอบข้อมูลดาวน์โหลด ทดสอบข้อมูลดาวน์โหลด ทดสอบข้อมูลดาวน์
21 มิถุนายน 2557 by webmaster